Testování přístupnosti webových stránek se screenreaderem NVDA

Poznámka k české verzi

Tento článek je českou verzí článku Using NVDA to Evaluate Web Accessibility. V textu jsou zmiňovány prvky stránky, které jsou součástí struktury webu WebAIM.org a nemusí se vyskytovat na stránce s touto verzí.

Obsah článku

Následující seznam je obsahem článku. Pokud používáte NVDA, stiskněte pro přeskočení tohoto seznamu klávesu H, tím se přesunete na následující nadpis.

 1. Úvod
 2. Začínáme
 3. Čtení
 4. Navigace
  1. Rychlé klávesy
  2. Další klávesové zkratky
 5. Obrázky
 6. Datové tabulky
 7. Formuláře
 8. Procvičení

Úvod

Cílem tohoto článku je pomoci uživatelům, kteří se chtějí seznámit s programem NVDA a jeho základními ovládacími prvky při testování přístupnosti webu. Současně může posloužit občasným uživatelům NVDA jako stručný přehled základních funkcí a kláves. NVDA neboli NonVisual Desktop Access je volně dostupný open source odečítač obrazovky pro operační systém Microsoft Windows. Podporuje přes 20 jazyků a má i portable verzi, což znamená, že jej můžete spustit na jakémkoli počítači z USB disku bez nutnosti instalace na pevný disk.

Testovat přístupnost webového obsahu s odečítačem obrazovky je důležité. Odečítače obrazovky však mohou být pro příležitostné uživatele velmi komplikované programy, a proto se jejich použití mnoho lidí raději vyhne. Nemusí tomu tak ale být. I když jsou odečítače obrazovky komplikované, můžete s nimi testovat přístupnost webového obsahu, aniž byste byli jejich "pokročilými uživateli“.

Při čtení tohoto článku mějte na paměti několik věcí:

Začínáme

NVDA je open source software, který můžete stáhnout z Download NVDA - externí odkaz (pouze pro Windows). Jelikož je NVDA relativně nový projekt, jsou některé jeho funkce prozatím dostupné pouze v základním režimu. Jakmile máte NVDA staženo a nainstalováno, můžete jej spustit stiskem kláves Ctrl + Alt + N.

NVDA klávesa je buď Insert (standardně) nebo ji můžete nastavit na CapsLock. Startovní dialogové okno obsahuje zaškrtávací tlačítko, které umožňuje nastavit NVDA klávesu jako CapsLock. Pokud byste chtěli změnit NVDA klávesu později, stiskněte Ctrl + NVDA + K.

Při práci s NVDA mějte na paměti následující pravidla:

Čtení

Existují desítky klávesových zkratek, které vám umožňují číst text po řádcích, větách, slovech, znacích atd. Následuje seznam základních klávesových zkratek pro čtení na webu. S jejich pomocí byste měli být schopni projít většinu obsahu.

Numerické +
Čtení od začátku stránky
NVDA + šipka dolů
Čtení od aktuální pozice kurzoru
Ctrl
Zastavení čtení
NVDA + šipka nahoru nebo numerická +
Aktuální řádek
Ctrl + šipka vlevo/šipka vpravo numerická 4/ numerická 6
Předchozí/následující slovo
šipka nahoru nebo numerická 7
Předchozí řádek
šipka dolů nebo numerická 9
Následující řádek
šipka vlevo/šipka vpravo nebo numerická 1/ numerická 3
Předchozí/následující znak
F5 / Ctrl + F5
Obnovení stránky/znovu obnovení stránky. Pokud se ztratíte, je to rovněž způsob, jak se vrátit na začátek stránky.
NVDA + Ctrl + šipka nahoru/ šipka dolů
Zvýšení/snížení rychlosti řeči

Čtení si můžete hned vyzkoušet na obsahu této stránky. Mějte na paměti, že na začátku je odkaz pro přeskočení k hlavnímu obsahu (více o skip to odkazech na WebAIM.org).

Obrázky

Každý obrázek na stránce potřebuje alternativní popisek – odkaz na WebAIM.org. Pokud obrázek popisek nemá, odečítač ho zpravidla ignoruje, ale chování se může lišit v závislosti na nastavení odečítače.

Obrázky - příklady na procvičení

Datové tabulky

Tabulky na webových stránkách se používají hlavně ze dvou důvodů: vzhled - externí odkaz a uspořádání dat - externí odkaz. Pro přesun k další tabulce stiskněte klávesu T. Pro přesun mezi buňkami tabulky použijte Ctrl + Alt + šipka nahoru/ šipka dolu.

Tabulky - příklady na procvičení

Formuláře

Formuláře – odkaz na WebAIM.org se používají k interakci.Používejte značku label pro svázání formulářových prvků a jejich popisků. NVDA pak při procházení formuláře tento popisek formulářového prvku přečte. Pokud formulářový prvek nemá popisek, NVDA nebude schopno identifikovat účel tohoto formulářového prvku. Používejte značku fieldset k seskupování souvisejících formulářových prvků. Obvykle se tímto způsobem seskupují zaškrtávací políčka a přepínače, lze jej však použít i pro jiné prvky. NVDA typicky čte obsah značky legend prvků, seskupených pomocí značky fieldset.

Pro navigaci ve formulářích a pro práci s jejich prvky použijte následující klávesové zkratky:

Formuláře - příklady na procvičení

Cvičení


Český překlad: Martin Baláž, Zdeněk Rybák, Radek Pavlíček TyfloCentrum Brno, o. p. s., prosinec 2009, aktualizace únor 2015